Ułatwienia dostępu

Image
Image

Witajcie na stronie Stowarzyszenia
Jastrzębski Klub Fotograficzny
Niezależni

Początki klubu sięgają 1972 roku, kiedy to z działającej w Jastrzębiu-Zdroju Harcerskiej Agencji Fotograficznej wyłoniła się grupa ludzi, która miała nieco inne spojrzenie na fotografię. Ta grupa została nazwana później „Niezależni”. Głównymi inicjatorami i założycielami klubu byli Zofia i Jerzy Lubczyńscy. To dzięki nim w Jastrzębiu-Zdroju ówczesnym mieście bez kultury i sztuki a tym bardziej bez tradycji fotograficznych powstało znane na świecie środowisko fotograficzne które za główny cel postawiło sobie regularne spotkania, które miały przyczynić się do organizowania przeglądów zdjęć i brania udziału w konkursach o charakterze artystycznym. Jak na tamte czasy było to dość nowatorskie podejście do fotografii o czym mogą świadczyć słowa słowa Józefa Żaka „Taka forma fotografii, nazywana artystyczną – nie mieściła się w normach Komendy Hufca i potraktowano ją jako działalność mniejszego znaczenia. Fotografia twórcza i jakieś ambitne wystawy fotograficzne nie pasowały KH w Wodzisławiu. Było wtedy zapotrzebowanie na zdjęcia pamiątkowe, do szkolnych gazetek czy też jako dokument, żeby wykazać się w pracy.”
Klub na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat dobrze radził sobie w świecie fotografii, wnosząc swój własny wkład w kierunku zmiany wizerunku i podejścia do sposobu robienia zdjęć, zajmując się dodatkowo wychowywaniem przyszłych adeptów fotografii. Dzisiejsi „Niezależni” to naturalni spadkobiercy i kontynuatorzy działań zapoczątkowanych w latach 70. Pomimo dwóch rewolucji ustrojowej i technologicznej, które dotknęły świat fotografii, w dalszym ciągu regularnie się spotykamy, bierzemy udział w wystawach fotograficznych, organizujemy warsztaty i staramy się czynnie uczestniczyć wydarzeniach związanych z działalnością naszego miasta. Dodatkowo z nieformalnego klubu staliśmy się stowarzyszeniem po to aby jeszcze lepiej rozwijać naszą pasję i propagować wśród ludzi fotografię jako neograniczoną formę spędzania wolnego czasu i realizacji własnych pomysłów.

Jeśli interesujesz się fotografią i masz czas na regularne spotkania raz w tygodniu, możesz dołączyć do nas bez względu na poziom swojego doświadczenia stając się cząstką historii JKF „Niezależni”. W tym celu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Status Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni"

Odpis z KRS

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni"
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard

Image
Image