Zrzeszamy pasjonatów fotografii

Rozwój i popularyzacja twórczości fotograficznej

poznaj nasze projekty

Zrzeszamy pasjonatów fotografii

Rozwój i popularyzacja twórczości fotograficznej

poznaj nasze projekty

Zrzeszamy pasjonatów fotografii

Rozwój i popularyzacja twórczości fotograficznej

poznaj nasze projekty

Zrzeszamy pasjonatów fotografii

Rozwój i popularyzacja twórczości fotograficznej

poznaj nasze projekty
Image

Witajcie! Jesteśmy Stowarzyszenie
Jastrzębski Klub Fotograficzny
Niezależni

Początki klubu sięgają 1972 roku, kiedy to z działającej w Jastrzębiu-Zdroju Harcerskiej Agencji Fotograficznej wyłoniła się grupa ludzi, która miała nieco inne spojrzenie na fotografię. Ta grupa została nazwana później „Niezależni”. Głównymi inicjatorami i założycielami klubu byli Zofia i Jerzy Lubczyńscy. To dzięki nim w Jastrzębiu-Zdroju ówczesnym mieście bez kultury i sztuki a tym bardziej bez tradycji fotograficznych powstało znane na świecie środowisko fotograficzne które za główny cel postawiło sobie regularne spotkania, które miały przyczynić się do organizowania przeglądów zdjęć i brania udziału w konkursach o charakterze artystycznym. Jak na tamte czasy było to dość nowatorskie podejście do fotografii o czym mogą świadczyć słowa słowa Józefa Żaka „Taka forma fotografii, nazywana artystyczną – nie mieściła się w normach Komendy Hufca i potraktowano ją jako działalność mniejszego znaczenia. Fotografia twórcza i jakieś ambitne wystawy fotograficzne nie pasowały KH w Wodzisławiu. Było wtedy zapotrzebowanie na zdjęcia pamiątkowe, do szkolnych gazetek czy też jako dokument, żeby wykazać się w pracy.”

Klub na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat dobrze radził sobie w świecie fotografii, wnosząc swój własny wkład w kierunku zmiany wizerunku i podejścia do sposobu robienia zdjęć, zajmując się dodatkowo wychowywaniem przyszłych adeptów fotografii. Dzisiejsi „Niezależni” to naturalni spadkobiercy i kontynuatorzy działań zapoczątkowanych w latach 70. Pomimo dwóch rewolucji ustrojowej i technologicznej, które dotknęły świat fotografii, w dalszym ciągu regularnie się spotykamy, bierzemy udział w wystawach fotograficznych, organizujemy warsztaty i staramy się czynnie uczestniczyć wydarzeniach związanych z działalnością naszego miasta. Dodatkowo z nieformalnego klubu staliśmy się stowarzyszeniem po to aby jeszcze lepiej rozwijać naszą pasję i propagować wśród ludzi fotografię jako neograniczoną formę spędzania wolnego czasu i realizacji własnych pomysłów.

Jeśli interesujesz się fotografią i masz czas na regularne spotkania raz w tygodniu, możesz dołączyć do nas bez względu na poziom swojego doświadczenia stając się cząstką historii JKF „Niezależni”. W tym celu skorzystaj z formularza kontaktowego.
Image

Najświeższe wiadomości

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image